Privatumo politika

Mes, „RINNO VIEŠBUTIS“ (toliau- MB „Gausos Ragas“ arba mes) gerbiame Svečių bei suinteresuotų asmenų privatumą ir yra esame pasiryžę jį saugoti, sąžiningai bei teisėtai tvarkyti ir prižiūrėti mūsų interneto svetainėje taikomus informacijos rinkimo ir naudojimo principus, taip pat ir kitą informaciją apie nuostatas ir principus užtikrinant asmens duomenų apsaugą. Jei Jums kiltų klausimų, susijusių su asmens duomenų tvarkymu, siųskite laišką el. paštu: info@rinno.lt

TEISINIS ASMENS DUOMENŲ TVARKYMO PAGRINDAS

MB „Gausos ragas“, tvarkydama asmens duomenis, vadovaujasi Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatyme įtvirtintais asmens duomenų tvarkymo reikalavimais ir kitais teisės aktais, susijusiais su asmens duomenų apsauga, nuo 2018 m. gegužės 25 dienos Bendruoju duomenų apsaugos reglamentu (2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo).
MES RENKAME DUOMENIS APIE SAVO SVEČIUS NAUDODAMIESI: elektronine rinkodara ir registracijos formomis; kai užsakote mūsų paslaugas; jums pateikus duomenis apie save per rezervacijos sistemą.

KOKIE ASMENS DUOMENYS RENKAMI IR TVARKOMI?

pagrindinius duomenis: vardą, pavardę, asmens dokumento numerį ir gimimo datą, kontaktinius duomenis ir pan.; duomenis, kurie reikalingi paslaugoms teikti ar prekėms parduoti: užsakymo duomenys, sąskaitose esanti informacija, duomenys susiję su mokėjimais ir pan.; duomenis, kurie generuojami naudojantis elektroninių ryšių priemonėmis ir mūsų paslaugomis. vaizdo duomenis, kuriuos užfiksuoja „RINNO VIEŠBUTIS“,  (MB „Gausos ragas“)  vaizdo stebėjimo įranga; kitus duomenis, kurie yra renkami remiantis Jūsų sutikimu ir kurie apibrėžiami išsamiai tuo metu, kai iš Jūsų prašoma sutikimo.

ASMENINĖS INFORMACIJOS NAUDOJIMAS

Mes naudojame Jūsų asmens duomenis šiais tikslais: teikdami jums apgyvendinimo ir sveikatinimo paslaugas siekiant sudaryti ir vykdyti sutartis, administruoti klientų duomenų bazę, įskaitant klientų skundų administravimą, užklausas ir registraciją; siųsdami jums informaciją apie mūsų teikiamas paslaugas, bei specialius pasiūlymus (jeigu Jūs sutinkate gauti tokią informaciją), susisiekdami su Jumis dėl suteiktų paslaugų kokybės įvertinimo; vertinant klientų mokumą ir valdant galimą įsiskolinimą; užtikrinant klientų, darbuotojų ir patalpų saugumą (vaizdo stebėjimas). Turėdami jūsų sutikimą, susisiekti su Jumis telefonu ar el. paštu tiesioginės rinkodaros tikslais, stengsimės siųsti tik galinčią jus sudominti informaciją apie specialius pasiūlymus jums. Bet kuriuo metu galite koreguoti šios informacijos gavimą susisiekę su mumis el. paštu info@rinno.lt Jūs turite teisę nesutikti, kad būtų tvarkomi jūsų asmens duomenys tiesioginės rinkodaros tikslais, nenurodydami nesutikimo motyvų, taip pat raštu prašyti ištaisyti neteisingus, neišsamius, netikslius asmens duomenis. Jūsų asmeninę informaciją saugosime tiek, kiek to reikės šioje privatumo politikoje nurodytiems tikslams įgyvendinti. Prenumeratos ir tiesioginės rinkodaros tikslu duomenys saugomi ne ilgiau nei 3 metus. Jūs turite teisę susipažinti su mūsų turimais Jūsų Asmens duomenimis. Siekdami sužinoti, kokius jūsų Asmens duomenis surinkome ar gavome ir iš kokių šaltinių, kokiais tikslais jie tvarkomi ir, ar visi Jūsų Asmens duomenys yra išsamūs bei teisingi, turite iš anksto kreiptis į mus iš elektroniniu pašto adreso, kuris buvo mums pateiktas. Telefonu tokios informacijos neteikiame.

KAM ATSKLEIDŽIAME JŪSŲ INFORMACIJĄ?

Jūsų pateikti asmeniniai duomenys jokiomis aplinkybėmis nebus teikiami trečiosioms šalims, išskyrus šiuos atvejus: jei yra Jūsų sutikimas Asmens duomenų atskleidimui; teisėsaugos institucijoms pagal Lietuvos Respublikos teisės aktų numatytą tvarką; bendrovėms, tvarkančioms jungtines skolininkų rinkmenas ar administruojančioms skolas; partneriams, pavyzdžiui, reikalavimo teisių perėmėjams, tuo atveju, kai siekdama užtikrinti efektyvų įsiskolinimų valdymą MB „Gauso ragas“, RINNO VIEŠBUTIS perduoda jiems reikalavimo teisę į kliento mokėtiną sumą.

JŪS TURITE TEISĘ:

pateikę mums prašymą raštu, elektroniniu paštu ar telefonu reikalauti sustabdyti Asmens duomenų tvarkymo veiksmus. sužinoti kokius duomenis apie jus mes tvarkome. būti pamirštiems, reikalauti, kad mes sunaikintumėme apie jus tvarkomus duomenis. reikalauti, kad apie jus tvarkomus duomenis perkeltumėme kitam asmens duomenų valdytojui. nesutikdami su Privatumo politika nesutikti, kad būtų tvarkomi jūsų Asmens duomenys. iš karto išreikšdami savo nesutikimą arba pateikti vėlesnį pranešimą nesutikti, kad jūsų Asmens duomenys būtų tvarkomi Tiesioginės rinkodaros tikslais.

SLAPUKŲ NAUDOJIMAS

Mes naudojamės slapukais siekdami nustatyti Jūsų tapatybę mūsų interneto svetainėse. Mūsų tikslas – kiek įmanoma personalizuoti teikiamas paslaugas pagal Jūsų interesus. Slapukas – tai nedidelis kiekis informacijos, kurį mūsų serveris išsiunčia į Jūsų kompiuterio standųjį diską, kad interneto svetainė atsimintų Jus. Šią informaciją gali sudaryti svetainės nuostatų duomenys, puslapio URL nuoroda, sugeneruotas unikalus kodas identifikacijai. Slapukais gaunamą informaciją mes naudojame: siekiant išvengti pakartotinės rezervacijos svetainės lankytojams; siekiant Svečiams pateikti labiau personalizuotus pasiūlymus. Daugelis naršyklių yra nustatytos taip, kad automatiškai priimtų slapukus. Galite naršyklėje slapukus išjungti, bet žinokite, kad jeigu taip padarysite, galite netekti galimybės naudotis daugybe funkcijų, kurios būtinos, kad interneto svetainė veiktų kaip dera. Jeigu jums reikia išsamesnės informacijos, mūsų tinklapio slapukas, galiojantys 3 metus. Mes naudojame: cookies – saugoma, ar rodyti vartotojui perspėjimą dėl slapukų

SUSISIEKITE SU MUMIS


Jeigu Jūs turite kokių nors klausimų, susijusių su asmens duomenų tvarkymu ar šia Privatumo politika, arba turite pasiūlymų, prašome susisiekti su mumis. Paštu: Vingrių g. 25, LT-1309 Vilnius El. paštu: info@rinno.lt Telefonu: +370 61214101.