Bendrosios paslaugų tiekimo sąlygos

Šios bendrosios sąlygos apibrėžia Šalių teises ir pareigas užsakant „RINNO VIEŠBUTIS“ (toliau – Viešbutis, „RINNO“ arba mes) teikiamas apgyvendinimo ir kitas susijusias paslaugas. Prašome Jūsų, kaip paslaugų gavėjų (toliau – Jūsų), išsamiai ir nuodugniai susipažinti su visomis Viešbučio nurodomomis paslaugų teikimo sąlygomis.

Atkreipiame Jūsų dėmesį, kad Jums renkantis ir užsakant konkrečias Viešbučio paslaugas Jums yra nurodomos ir specialiosios Jūsų išsirinktų paslaugų teikimo sąlygos, kurios detalizuoja ir papildo šias bendrąsias sąlygas. Šios bendrosios sąlygos kartu su Jums nurodomomis specialiosiomis sąlygomis sudaro vientisą ir neatskiriamą sutartį.

APGYVENDINIMAS IR REZERVACIJOS ATŠAUKIMAS

 

Rezervuodami Viešbučio teikiamas paslaugas Jūs įsipareigojate pateikti Viešbučiui tik teisingą ir tikslią informaciją.

Rezervuoti Viešbučio teikiamas paslaugas turi teisę pilnamečiai asmenys.

Atvykti į Viešbutį Jūs turite užsakymo dieną ne vėliau kaip Viešbučio nurodytu laiku. Atlaisvinti kambarį ir išsiregistruoti Jūs taip pat turite Viešbučio nurodytu laiku. Per Viešbučio nurodytą terminą neatlaisvinus kambario arba neišsiregistravus iš Viešbučio ir nesuderinus su Viešbučiu vėlyvo išvykimo sąlygų, Jūs privalėsite sumokėti Viešbučiui vienos paros Viešbučio kambario kainą.

Viešbutis pabrėžia, kad atšaukimo ir išankstinio apmokėjimo sąlygos skiriasi priklausomai nuo Jūsų pasirinkto viešnagės tipo. Dėl to visa informacija apie Jums taikomą atšaukimo ir išankstinio apmokėjimo politiką bus pateikiama Jums rezervuojant pageidaujamą viešnagės tipą.

ATSISKAITYMAS

Atlikdami rezervaciją Jūs įsipareigojate Viešbučio nurodytomis sąlygomis ir tvarka atsiskaityti su Viešbučiu už Jūsų užsakytas arba Jums suteiktas prekes ir paslaugas bei atlyginti Viešbučiui padarytą žalą (pvz., už sugadintą inventorių, atšaukimo tvarkos pažeidimus, neatvykimą ir t. t.).

PAPILDOMOS PASLAUGOS

 

Asmeniniai seifai, esantys kambariuose ir/ar registratūroje, yra nemokami. Vertingus asmeninius daiktus ir dokumentus patariame visuomet laikyti seife. Viešbutis neatsako už kambaryje ir/arba Viešbučio patalpose paliktus vertingus daiktus.

Viešbutis jokiais atvejais neatsako už Jūsų automobilio saugumą, automobiliui padarytą žalą, sugadinimą ir praradimą, taip pat automobilyje paliktų daiktų saugumą, jų apgadinimą ir/arba praradimą.

Mini bare siūlomos prekės yra mokamos. Už prekes, suvartotas iš kambaryje esančio mini baro, būtina atsiskaityti Jums Viešbučio nurodoma tvarka.

Informacija apie kitas Viešbučio paslaugas Jums gali būti suteikta Viešbučio registratūroje arba susisiekus su Viešbučiu.

RŪKIMAS KAMBARIUOSE

Draudžiama rūkyti tam neskirtose Viešbučio patalpose bei nerūkomuose kambariuose. Pažeidus šį draudimą Jūs privalėsite sumokėti Viešbučiui 70 EUR baudą, kuri yra laikoma minimaliais Viešbučio nuostoliais.

GYVŪNAI

Norėdami kartu su savimi į Viešbutį atsivežti gyvūną turite iš anksto atidžiai peržiūrėti užsakomos Viešbučio viešnagės sąlygas dėl gyvūnų priėmimo. Atkreipkite dėmesį, kad Jums gali būti taikomi papildomi mokesčiai už gyvūną. Jūs esate atsakingi už bet kokią gyvūno padarytą žalą Viešbučiui ar tretiesiems asmenims. Kilus bet kokiems neaiškumams, prašome prieš rezervuojant viešnagę kreiptis į Viešbutį.

ATSAKOMYBĖ

Jūs įsipareigojate tinkamai ir pagal gamintojo nurodymus naudotis bet kokiais elektros prietaisais bei nepalikti jų įjungtų be priežiūros.

Jūs atsakote už bet kokio Viešbutyje ar konkrečiame kambaryje esančio turto sugadinimą bei sunaikinimą.

Jūs atsakote už atvykimo dieną Jums perduotų raktų, kortelių, įrenginių ar kito turto sugadinimą bei sunaikinimą. Jūs įsipareigojate grąžinti Viešbučiui visus Jums perduotus raktus, korteles, įrenginius ar kitą turtą ne vėliau kaip išvykimo dieną, išsiregistruojant iš Viešbučio. Laiku negrąžinus perduoto turto, jį sugadinus ar sunaikinus, Jūs besąlygiškai įsipareigojate atlyginti Viešbučiui padarytą žalą.

Naudodamiesi Viešbučio teikiama Wi-Fi interneto prieiga, Jūs įsipareigojate nepažeisti Viešbučio ar trečiųjų asmenų intelektinės nuosavybės teisių, nenaudoti interneto prieigos kenkėjiškai ar bet kokiai kitokiai neteisėtai veiklai.

ASMENS DUOMENŲ TVARKYMAS

Kaip mes tvarkome Jūsų asmens duomenis galite sužinoti susipažinę su mūsų privatumo politika internete.

Jeigu turėsite bet kokių klausimų, prašymų ar pretenzijų, prašome nedvejojant kreiptis . Paštu: Vingrių g. 25, LT-1309 Vilnius El.paštu: info@rinno.lt Telefonu: +370 61214101.